Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Profielen Stadspaspanelleden

Amsterdammers met een laag inkomen en weinig vermogen kunnen een stadspas aanvragen. O&S onderzocht wie de stadspashouders zijn, hoeveel gebruik ze maakten van hun pas en op welke manieren en waar ze nog meer behoefte aan hebben.

Gebruik en bekendheid met de stadspas

Minder dan de helft van de respondenten (46 procent) maakt vaak gebruik van de stadspas (minimaal één keer per maand). Vijf procent geeft aan nooit gebruik te maken van de pas. Stadspashouders die de pas één tot zes keer per jaar gebruiken doen dit veel voor musea, bioscopen en de gratis voorzieningen.

Het merendeel van de Stadspashouders (70 procent) geeft aan dat ze het Stadspasaanbod goed kennen. Dit verschilt voor de groep die de pas vaak gebruikt en de groep die dit minder vaak doet. Bij de groep die nooit of weinig gebruik maakt, geeft 46 procent aan het aanbod goed te kennen. Meer dan de helft van deze groep lijkt dus niet de bekend met het aanbod te zijn, waardoor ze geen of heel weinig gebruik maken van de pas.

Behoefte stadspasgebruikers

De Stadspashouder geven aan vooral behoefte te hebben aan kortingen op voorzieningen (69 procent) en kortingen bij winkels (53 procent). Meer gratis activiteiten noemt meer dan de helft (54 procent) van de pashouders. Ook geven Stadspashouders aan dat ze behoefte hebben aan een uitbreiding van het sportaanbod en vinden ze het winkelaanbod binnen de Stadspas te beperkt. Men mist kortingen op meer praktische voorzieningen zoals kappers. Ook gratis openbaar vervoer staat bij de stadspashouders hoog op de wensenlijst.

De helft van de Stadspashouders geeft aan de Stadspas meer te gaan gebruiken als er de mogelijkheid is om digitaal kaartjes te kopen voor activiteiten of de mogelijkheid om met een mobiele telefoon te betalen. Een kwart van de Stadspashouders geeft aan dat ze de Stadspas meer zouden gebruiken als deze niet herkenbaar is als een Stadspas.