Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam IX, 2016-2017

  • Publicatie
  • augustus 2017

De leefsituatie in Amsterdam is ten opzichte van 2004 verbeterd. Van 2012 op 2014 was de gemiddelde score op de Leefsituatie-index niet veranderd; in 2016 is deze score weer iets toegenomen. Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam. Deze monitor geeft een overzicht van de situatie in de stad in termen van leefsituatie en participatie van Amsterdammers op tal van terreinen. Het gaat daarbij om ontwikkelingen in participatie in de brede zin van het woord, zoals primaire participatie (op de gebieden werk, inkomen en onderwijs) en sociaal-culturele participatie.

Het biedt ook een overzicht van thema’s die daarmee samenhangen, zoals demografische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen, en de thema’s mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid en veiligheid. De gegevens in de monitor zijn gebaseerd op een daarvoor opgezette enquête en daarnaast op vele andere (interne en externe) bronnen.