Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam V, 2008-2009

De leefsituatie in Amsterdam is ten opzichte van de voorgaande jaren in 2008 verbeterd (van 100 naar 102,3), bijna alle bevolkingsgroepen gingen erop vooruit. Amsterdammers met een werkloosheidsuitkering gingen er vanaf 2004 op achteruit. Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam. In dit onderzoek staat de participatie van Amsterdammers centraal. Participatie is een breed begrip en de thematiek van De Staat van de Stad is de afgelopen jaren sterk uitgebreid.

De eerste editie besteedde voornamelijk aandacht aan de sociale participatie van de bevolking, maar inmiddels geeft De Staat van de Stad ook een overzicht van thema’s die daarmee samenhangen: demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen en de gezondheid van de Amsterdammers. Verder thema’s rond integratie van herkomstgroepen, leefbaarheid en veiligheid. In deze vijfde editie blijft er extra aandacht voor de thema’s wonen, onderwijs, armoede, integratie,

sociale cohesie en veiligheid.