Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam VII, 2012-2013

De gemiddelde leefsituatie in Amsterdam is, na de toename van 2006 op 2008 (van 100 naar 102), stabiel gebleven: 102. De leefsituatie van hoogopgeleiden, mensen die werken en mensen met hogere inkomens is beter dan die van laagopgeleiden, mensen zonder werk en mensen met lagere inkomens. Dat staat in de rapportage De Staat van de Stad Amsterdam. Deze monitor geeft een overzicht van ontwikkelingen in participatie in de brede zin van het woord, zoals primaire participatie (op de gebieden werk, inkomen en onderwijs) en sociaal-culturele participatie.

Het biedt ook een overzicht van thema’s die daarmee samenhangen, zoals demografische ontwikkelingen

en ontwikkelingen op de woningmarkt, economische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid alsmede leefbaarheid en veiligheid.