Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Stadsdeelenquête Zuidoost 2023

In 2023 hebben 1.836 bewoners van Zuidoost meegedaan aan de stadsdeelenquête. Aangezien Stadsdeel Zuidoost graag samen met zijn inwoners wil werken aan een prettige en aantrekkelijke woonomgeving waar alle bewoners zich thuis voelen, kwamen uiteenlopende onderwerpen in het onderzoek aan bod. Per thema is een deelrapport verschenen.

Downloads

Toon meer

Beeldvorming Zuidoost en bereik lokale radio en tv

Welk beeld hebben inwoners van Zuidoost, waar denken ze als eerste aan, wat is het meest positieve of negatieve aan Zuidoost? Naar welke radio- en televisiezenders die zich op Zuidoost richten wordt geluisterd of gekeken? Leest men de lokale krant? In hoeverre heeft men wel eens iets van de stadsdeelbestuurders van Zuidoost in de media gehoord of gezien?

Bereikbaarheid

Wat vinden bewoners van de bereikbaarheid van en naar het stadsdeel per fiets en het openbaar vervoer? Hoe beoordelen ze de bereikbaarheid in het stadsdeel met het OV?

Beleving Arenagebied

Hoe gaan bezoekers op evenementenavonden naar het Arenagebied toe, kunnen ze hun weg naar en in het Arenagebied vinden? Wat vinden ze van de sfeer of veiligheid ter plaatse? Hebben bewoners overlast van georganiseerde activiteiten in het Arenagebied? Om welke overlast gaat het en wanneer vindt dat plaats?

Horeca, winkels, markten

Hoe tevreden zijn bewoners met het aanbod van hotels, restaurants en cafés, of winkels in Zuidoost? Hoe vaak en naar welke markten gaan bewoners, en wat maakt markten aantrekkelijk om naar toe te gaan? Is er ook overlast van markten en om wat voor soort overlast gaat het dan?

Kunst en cultuur

Hoe tevreden zijn bewoners over het kunst- en cultuuraanbod in de vorm van toneelvoorstellingen, tentoonstellingen en dergelijke in Zuidoost? Hoe beoordelen zij het aanbod van kunst en cultuur op straat? Wat zijn de effecten van kunst en cultuur op mensen en buurten in Zuidoost?

Sociale Basis

Weten bewoners van Zuidoost bij welke organisaties ze hulp kunnen vragen of krijgen als ze tegen problemen aanlopen op divers gebied? Waar kunnen ze terecht als ze zich zorgen maken of hulp kunnen gebruiken bij het opvoeden van (klein)kinderen?

Vertrouwen

In hoeverre hebben bewoners van Zuidoost vertrouwen in het functioneren van stadsdeelmedewerkers, hebben ze vertrouwen in de objectiviteit of het inclusieve beleid van het stadsdeel? Hebben bewoners genoeg zelfvertrouwen om invloed uit te oefenen op plannen of voornemens van het stadsdeel? Zijn er genoeg mogelijkheden om je mening te geven of mee te doen in de maatschappij?