Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gebieden

Amsterdam telt zeven stadsdelen en één stadsgebied: Weesp. Daarnaast is de stad verdeeld in 25 gebieden, 110 wijken en 518 buurten. Waar mogelijk en wenselijk splitsen we cijfers uit naar deze verschillende gebiedsniveaus. Dit dossier bevat onderzoeken, datasets, dashboards en kaarten die specifiek gericht zijn op verschillen tussen en binnen de gebieden.

Uitgelicht in dit dossier

Alles in Gebieden

 • Imago Zuidoost 2020

  publicatie

  Stadsdeel Zuidoost heeft als doelstelling om het imago van het stadsdeel te versterken. Om dit te kunnen monitoren heeft OIS voor de zesde keer een imago onderzoek uitgevoerd.

  Gepubliceerd: januari 2022

 • Gebied in beeld vernieuwd

  artikel

  De website Gebied in beeld brengt Amsterdamse stadsdelen, gebieden, wijken en buurten in beeld met behulp van statistieken en onderzoeksresultaten. Onlangs is de site volledig herzien.

  Gepubliceerd: 23 december 2021

 • Buurtenquête Zuid 2021

  publicatie

  Stadsdeel Zuid voert regelmatig een buurtenquête uit om bewoners te vragen wat er goed of slecht gaat bij hen in de buurt en wat zij zouden willen veranderen.

  Gepubliceerd: 29 september 2021

 • Bewonersonderzoek Sloterdijk-Centrum

  publicatie

  Het gebied Sloterdijken is volop in ontwikkeling. Stadsdeel Nieuw-West wil het gebied ontwikkelen tot een aantrekkelijke plek voor bewoners, bedrijven en andere gebruikers.

  Gepubliceerd: 19 augustus 2020

 • Gebiedsanalyses 2017

  artikel

  De gebiedsanalyses beschrijven voor alle 22 gebieden heel kort de situatie op een groot aantal thema's, variërend van de bevolkingsontwikkeling tot angstklachten bij jongeren.

  Gepubliceerd: 18 december 2017

 • Gebiedsanalyses 2016

  artikel

  In veel opzichten lijkt de economische crisis voorbij in Amsterdam. Er wordt weer gebouwd en nieuwe locaties worden versneld tot ontwikkeling gebracht. Met name in Noord (CAN-gebied, Overhoeks) en Nieuw-West (verspreid door het hele stadsdeel), maar ook op het Zeeburgereiland in Oost, de Houthavens in West en op de Zuidas is de bouwstroom weer op gang gekomen. 

  Gepubliceerd: 18 januari 2016

 • Nieuwe gebiedsindeling voor Amsterdam

  artikel

  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 9 juni 2015 de nieuwe statistische gebiedsindeling van Amsterdam vastgesteld.

  Gepubliceerd: 9 juli 2015

 • Gebiedsanalyses 2015

  artikel

  In de gebiedsanalyses wordt een beeld gegeven hoe de verschillende gebieden in de stad er voor staan.

  Gepubliceerd: 22 januari 2015