Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Lunchsessie: De ecologische voetafdruk van de Amsterdammer

Bijna 90 procent van de Amsterdammers maakt zich zorgen over de vervuiling van de aarde, de uitputting van grondstoffen en de uitstoot van broeikasgassen. En 84 procent van de Amsterdammers vindt het belangrijk om hun ecologische voetafdruk te beperken. Maar hoe kunnen Amsterdammers door hun leefstijl aan te passen verschil maken? Dat vliegen tot veel CO2-uitstoot leidt weet iedereen, maar vaak zit milieu-impact verborgen in productieketens van goederen. Zijn Amsterdammers zich hiervan bewust? En als dat bewustzijn er is, leidt dat dan ook tot duurzamer gedrag?

Deze vragen staan centraal in de speciale O&S Lunchsessie in de Week van de Circulaire Economie. Samen met Babette Porcelijn van ThinkBigActNow zal onderzoeker Leander Wolters dieper ingaan op de verborgen impact van de Amsterdammer. Zij bezien niet alleen naar welk gedrag de grootste milieuvoetafdruk veroorzaakt, maar ook naar de sociaaleconomische factoren die hierbij een rol spelen.

O&S nodigt je van harte uit voor de lunchsessie op dinsdag 12 maart 2024 van 12.00-12.45 met als onderwerp: ecologische voetafdruk van de Amsterdammer. Op deze pagina kan je de sessie dan live volgen.

Tijdens de lunchsessies gaan we, onder leiding van Jeroen Slot, in op onderwerpen die het verhaal van de stad vertellen, bijvoorbeeld over of gezinnen nou wel of niet vaker de stad uitgaan en welke effecten de crisis heeft op de jeugdwerkloosheid. Reserveer deze lunch vast in je agenda en volg Onderzoek en Statistiek!