Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Wat is een minimahuishouden?

Onderzoek en Statistiek doet regelmatig onderzoek naar minimahuishoudens. Maar wat is een minimahuishouden? En hoeveel telt Amsterdam er?

Wat is een minimahuishouden?
Sommige Amsterdamse huishoudens hebben niet veel geld te besteden. De huishoudens met het minste geld zijn de minimahuishoudens. Om te bepalen welke de minimahuishoudens zijn, kijkt de gemeente naar inkomen en vermogen.

Inkomen
De Gemeente hanteert een inkomensgrens van 120% van het wettelijk minimumloon. Dat wettelijk minimumloon wordt ieder half jaar vastgesteld door de Rijksoverheid.

In Amsterdam is dit voor 2022 voor een samenwonend stel ongeveer 2.100 euro per maand. En voor een alleenstaande zo'n 1.600 euro per maand.

Ben je jonger dan 21? Dan is het fors minder. Het gaat hierbij om bruto bedragen. Er gaat dus nog belasting vanaf.

Vermogen
Maar huishoudens met een laag inkomen zijn nog niet direct ook minimahuishoudens. Daarvoor kijkt de gemeente ook naar het vermogen.

Minimahuishoudens hebben naast een laag inkomen ook weinig vermogen dus geen grote overwaarde op een eigen huis en geen flinke spaarpot.

Maar hoeveel minimahuishoudens telt Amsterdam nu?
We kennen het aantal huishoudens in Amsterdam. Daarvan leeft grof gezegd een kwart rond 120% van het wettelijk minimumloon. Driekwart van die groep heeft ook weinig vermogen. Dit zijn de minimahuishoudens.

In 2020 waren er in Amsterdam bijna 67.000 minimahuishoudens.

Wat is een minimahuishouden? En hoeveel telt Amsterdam er?

Voor O&S zijn dit belangrijke vragen. Doordat onderzoekers de staat van de minimahuishoudens goed bijhouden, kan het beleid passend gemaakt en uitgevoerd worden. Op enkele vragen over het onderzoek naar minimahuishoudens die niet in de animatie gegeven zijn, staat het antwoord hieronder.

Minimahuishoudens in Amsterdam (en Weesp) ten opzichte van alle huishoudens.

Minimahuishoudens in Amsterdam (inclusief Weesp), 2020

Waarom lopen de cijfers over minimahuishoudens altijd achter?
De uiteindelijke inkomenscijfers worden door de belastingdienst per jaar berekend en komen dus altijd pas na afloop van het kalender jaar binnen. Het duurt enige tijd voordat inkomensgegevens definitief zijn vastgesteld.
Vervolgens maakt het CBS de cijfers bruikbaar voor onderzoek. Hierdoor is het aantal minimahuishoudens altijd pas na ongeveer een jaar bekend. Om zicht te houden op actuele ontwikkelingen maakt O&S ook schattingen van het percentage minimahuishoudens.

Waarom rekent Amsterdam met 120 procent van het minimum inkomen voor de minimahuishoudens?
Elke gemeente bepaalt de inkomensgrens voor hulp voor minimahuishoudens. De bestuurders van Amsterdam hebben daarom besloten dat inwoners die tot 120 procent van het minimumloon verdienen door de gemeente ondersteund worden. De gemeente wil hiermee een zogenaamde armoedeval voorkomen, en Amsterdammers helpen een inkomen hebben net boven het bijstandsniveau.

Op die manier worden ook werkenden met een laag inkomen geholpen. Het aantal minimahuishoudens geeft dus weer hoeveel huishoudens er ondersteuning kunnen krijgen.

Waar is het actuele minimumloon te vinden?
De rijksoverheid stelt de bedragen van het minimumloon elk half jaar vast. Wat je uiteindelijk op je rekening krijgt als je in de bijstand zit kun je vinden op een pagina van Werk en Inkomen die over de bijstand gaat. Daar staat per categorie aangegeven wat je precies krijgt. De regels rondom de bijstand en andere bedragen kun je vinden op een algemene pagina van Werk en Inkomen over de bijstandsuitkering.

Wat weet O&S nog meer over armoede?
Onderzoek en Statistiek houdt de cijfers over armoede bij in het dossier armoede. Daarin komen ook energiearmoede, schulden en andere onderwerpen aan bod.