Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Amsterdamse Burgermonitor 2011

O+S onderzoekt sinds 1999 in de Burgermonitor de relatie van Amsterdammers met hun stad. De gegevens in deze twaalfde editie zijn gebaseerd op een enquête die eind vorig jaar plaatsvond onder circa 3.000 Amsterdammers van 16 jaar en ouder.

Sterke binding met de stad

Veel Amsterdammers komen van buiten de stad, slechts drie van de tien zijn in de hoofdstad geboren. Bijna negen van de tien Amsterdammers vinden het prettig om in Amsterdam te wonen en acht van de tien voelen zich verbonden met de stad. Amsterdammers voelen zich in het algemeen minder verbonden met hun stadsdeel (47%) of buurt (63%).

Tolerantie en hoffelijkheid

Gemiddeld gesproken zijn Amsterdammers tolerant tegenover homo’s. Een overgrote meerderheid heeft er bijvoorbeeld geen problemen mee als homoseksuelen hand in hand lopen over straat. Amsterdammers van niet-westerse herkomst hebben hier vaker moeite mee. Men is toleranter naarmate men hoger is opgeleid. Zestien procent van de ondervraagden voelde zich de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd, veelal op grond van afkomst of geloofsovertuiging. Van de joden en moslims heeft de helft dergelijke discriminatie ervaren. Eén vijfde van de ondervraagden vindt dat Amsterdammers zich vaak onbeschoft gedragen. Zelf geven ze dergelijk gedrag ook toe: 13% zegt bijvoorbeeld niet op te staan voor ouderen of gehandicapten in het openbaar vervoer en heeft daar geen moeite mee.

Politiek

Zeven van de tien ondervraagde Amsterdammers zijn geïnteresseerd in de gemeentepolitiek en zes van de tien in de stadsdeelpolitiek. De interesse in stadsdeelpolitiek verschilt sterk per stadsdeel.De kennis over de lokale politiek is wisselend. Eberhard van der Laan is bij acht van de tien Amsterdammers bekend als de burgemeester van Amsterdam. Daarentegen weet één van de vijf Amsterdammers welke partijen in het college zitten. Verder weet gemiddeld een kwart de naam van de eigen stadsdeelvoorzitter te noemen.

Antwoorden op politieke dimensies, Amsterdam 2011 en landelijk 2010* (procenten)

Amsterdammers denken over veel thema’s, zoals integratie en het bestrijden van criminaliteit, ‘linkser’ dan Nederlanders in het algemeen. Wel zijn Amsterdammers ‘economisch rechtser’; zij vinden bijvoorbeeld minder vaak dat de inkomensverschillen kleiner moeten worden (53% tegenover 63% landelijk).

Dienstverlening en informatievoorziening

Driekwart is tevreden over het contact met ambtenaren. Over de informatievoorziening van de gemeente is men minder tevreden: de helft van de Amsterdammer is daar tevreden over. Er wordt te weinig informatie gegeven en/of informatie is moeilijk te vinden volgens de ontevreden Amsterdammers.Internet is de meest gebruikte vorm om informatie van de gemeente te vinden. Inmiddels heeft 90% van de ondervraagde 16-plussers thuis internet en neemt de populariteit van sociale netwerksites zoals Facebook en het twittergebruik nog steeds toe. Toch willen Amsterdammers het liefst via bewonersbrieven door de gemeente geïnformeerd worden. Jongeren en hoogopgeleiden zien wel meer in websites, sociale media en Twitter als communicatiemiddelen voor de gemeente. Laagopgeleiden en ouderen gebruiken daarvoor vaker huis-aan-huisbladen en AT5.

  • bron landelijke cijfers: CBS/Nationaal Kiezersonderzoek 2010N.B. ‘Criminaliteit bestrijden door preventie’ werd in het landelijke onderzoek geformuleerd als ‘De overheid treedt te hard op tegen criminaliteit’.