Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Amsterdamse Burgermonitor 2011: samenvatting van de resultaten

O+S (Bureau Onderzoek en Statistiek, gemeente Amsterdam) onderzoekt sinds 1999 in de Burgermonitor de relatie van de burgers met hun stad. Deze rapportage gaat over de resultaten van de dertiende Amsterdamse Burgermonitor. De resultaten zijn gebaseerd op een enquête onder Amsterdammers van 16 jaar en ouder. In totaal hebben 2.815 Amsterdammers meegewerkt aan de enquête.

Het gaat in de Burgermonitor om de binding met de stad en buurt en hoe Amsterdammers samen leven in de stad, hun contacten met ambtenaren en bestuurders, politieke opvattingen en politieke participatie, de informatievoorziening van de gemeente en het mediagebruik van Amsterdammers. Dit keer wordt er uitgebreider ingegaan op sociale media als communicatiemiddel voor de gemeente. Daarnaast besteedt de Burgermonitor dit jaar aandacht aan omgangsvormen tussen Amsterdammers (hoffelijkheid) en opvattingen over de arbeidsparticipatie van vrouwen.

Deze factsheet geeft een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit de Amsterdamse Burgermonitor. De resultaten van de stadsdelen worden onderling met elkaar vergeleken. Het volledige rapport is te vinden via de link naar de Amsterdamse burgermonitor 2011 op deze website.