Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Gevolgen corona voor armoede in Amsterdam

De coronacrisis raakt de economie hard. De afgelopen jaren daalde het aantal minimahuishoudens (huishoudens met een laag inkomen en weinig vermogen) in Amsterdam geleidelijk. Als gevolg van de coronacrisis zal de minimapopulatie in 2020 voor het eerst sinds 2014 zeer waarschijnlijk weer groeien.

Dit heeft te maken met een combinatie van factoren: het aantal Amsterdammers met werk in loondienst is in 2020 gedaald en het aantal WW-ontvangers is gestegen, het aantal bijstandsuitkeringen is eveneens gestegen, met name onder jongeren; en het gebruik van overheidssteun door zelfstandigen laat zien dat een grote groep ondernemers in 2020 weinig inkomen had.

Op basis van deze ontwikkelingen verwachten we een toename in het aantal minimahuishoudens van circa 10 procent in 2020 ten opzichte van 2019. Enerzijds raakt de crisis groepen die al kwetsbaar waren, zoals werknemers met een flexibel contract en/of kleine baan, uitkeringsgerechtigden, ouderen en laagopgeleiden. Anderzijds zijn de gevolgen van de crisis vooral merkbaar onder zelfstandig ondernemers en onder jongeren; groepen die onder normale omstandigheden minder kwetsbaar zijn voor armoede.

Aantal minimahuishoudens in Amsterdam 2011-2018* en verwachte ontwikkeling 2019-2020

*met een heel jaar inkomen, exclusief studenten en instituten

Aantal minimahuishoudens in Amsterdam 2011-2018 en verwachte ontwikkeling 2019 en 2020