Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Nieuwe indeling naar wijken en buurten

Op de dag dat de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt vastgesteld, verandert de gebiedsindeling van de stad. Vanaf deze dag behoort vestingstad Weesp officieel tot de gemeente Amsterdam. In de nieuwe gebiedsindeling heeft Amsterdam zeven stadsdelen en één stadsgebied: Weesp. Daarnaast telt de stad niet meer 99, maar 110 wijken en worden 518 buurten onderscheiden.

Weesp, 2022. Fotograaf Freek van den Bergh

De gebiedsindeling naar wijken en buurten wordt gebruikt voor onderzoek en statistieken. Aanleiding voor de wijziging van deze gebiedsindeling is het samengaan van het stadsgebied Weesp met Amsterdam. Daarnaast zijn ook aanpassingen doorgevoerd in de begrenzing en/of naamgeving van enkele al bestaande wijken en buurten. Hierbij is rekening gehouden met toekomstige bebouwing, zijn verzoeken van stadsdelen en de politie meegewogen en zijn de richtlijnen van Genootschap Onze Taal toegepast.

Onderzoek en Statistiek heeft alle verzoeken tot het aanpassen van de gebiedsindeling, zowel wat de begrenzing als de naamgeving betreft, zorgvuldig afgewogen. Om de continuïteit van statistieken over wijken en buurten zo goed mogelijk te waarborgen, zijn verzoeken tot wijziging alleen overgenomen waar dit de herkenbaarheid van de betreffende wijken en buurten ten goede kwam.

In de nieuwe indeling is rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen op IJburg II, Haven-Stad, Amstel III en andere transformatiegebieden. Ook is rekening gehouden met de gebiedsontwikkeling in Weespersluis.

Kaart met de nieuwe wijkindeling vanaf 24 maart 2022

De nieuwe wijkindeling vanaf 24 maart 2022

In de nieuwe indeling heeft de stad 110 wijken en 518 buurten. In de oude indeling werden 99 wijken en 481 buurten onderscheiden. Van 20 al bestaande wijken verandert alleen de naam, maar niet de begrenzing. Dat geldt ook voor 221 buurten. Verder hebben alle 110 wijken en 518 buurten een nieuwe gebiedscode gekregen.

De belangrijkste wijziging in de gebiedsindeling is dat de gemeente Amsterdam vanaf 24 maart 2022 bestaat uit twee steden. Vestingstad Weesp wordt geen stadsdeel van Amsterdam, maar een stadsgebied. De wijk Driemond verhuist in de nieuwe gebiedsindeling van Zuidoost naar Weesp. Daarnaast bestaat het nieuwe stadsgebied uit de wijken: Bloemendalerpolder, Weesp-Noordwest, Weesp Binnenstad/Zuid en Aetsveld/Oostelijke Vechtoever. De vijf wijken van Weesp zijn verder op te splitsen in 24 buurten.

Ook binnen de oude stadsgrenzen komen er nieuwe wijken bij. Op verzoek van stadsdeel Nieuw-West is de wijk Slotermeer-Zuidwest opgesplitst in twee delen. In haar oude vorm werd de wijk niet als één wijk ervaren en dat geldt wel voor de twee opgesplitste delen. Slotermeer-West is het gedeelte ten westen van de Slotermeerlaan en Slotermeer-Zuidoost is het gedeelte ten oosten daarvan.

De wijken in Zuidoost waren al jaren te groot. Dat maakte het gebruik van statistieken op wijkniveau lastig omdat de verschillen binnen een wijk vaak onzichtbaar bleven. Om ook die verschillen in beeld te krijgen konden gegevens op buurtniveau worden gebruikt, maar het is niet altijd mogelijk om op buurtniveau de juiste gegevens te verzamelen. De nieuwe indeling maakt ontwikkelingen op wijkniveau weer beter inzichtelijk. Voor de wijken in Zuidoost sluit deze indeling zoveel mogelijk aan bij de Veiligheidsmonitor, een onderzoek van O&S dat al langer loopt.

De wijk Bijlmer Centrum (T93) is in drie wijken opgedeeld: Venserpolder, Amsterdamse Poort en omgeving, en de wijk H-buurt. Ook de wijk Bijlmer Oost is opgesplitst. Deze wijk telde bijna 30.000 inwoners en in de bebouwing waren veel verschillende woonmilieus te onderscheiden. In de nieuwe indeling zijn de wijken kleiner en uniformer qua bebouwing. De vier nieuwe wijken zijn: Ganzenhoef en omgeving, Geerdinkhof/Kantershof, Bijlmermuseum en K-buurt. De wijk Holendrecht-Reigersbos is opgesplitst in de wijken Holendrecht en Reigersbos.

Nieuwe wijken binnen de oude stadsgrenzen

Oude wijkcodeOude wijknaamNieuwe wijkcodeNieuwe wijknaam
F77Slotermeer ZuidwestFESlotermeer-Zuidoost
FCSlotermeer-West
T93Bijlmer Centrum (D,F,H)TBVenserpolder
TCAmsterdamse Poort e.o.
TDH-buurt
T94Bijlmer Oost (E,G,K)TEGanzenhoef e.o.
TFGeerdinkhof/Kantershof
TGBijlmermuseum
THK-buurt
T96Holendrecht/ReigersbosTJHolendrecht
TLReigersbos

Veel meer informatie over de nieuwe gebiedsindeling is te vinden in het Voorstel Buurten en wijken 2022. Zie voor de nieuwe indeling in buurten en gebieden voor gebiedsgericht werken de interactieve kaarten hieronder.

Kaart met de nieuwe buurtindeling vanaf 24 maart 2022

De nieuwe buurtindeling vanaf 24 maart 2022

Kaart met de nieuwe indeling in gebieden

De nieuwe indeling in gebieden vanaf 24 maart 2022