Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Prognose bevolking 2024-2050

Amsterdam blijft groeien, vooral door buitenlandse migratie. Na de coronadip in 2020 zagen we in 2021 en 2022 het migratiesaldo weer sterk toenemen. In 2022 was het migratiesaldo hoger dan ooit. Dat kwam niet alleen door de komst van vele Oekraïners die hun land ontvluchtten. Ook de migratie vanuit Rusland, India, Turkije en de VS nam sterk toe.

Naast de buitenlandse migratie zorgt ook de natuurlijke aanwas (meer geboorte dan sterfte) voor een toename van het inwonertal. In de nieuwe prognose is het geboortecijfer echter naar beneden bijgesteld. Hierdoor komt de natuurlijke aanwas lager uit dan in de vorige prognose. Begin januari 2024 telde de stad 931.748 inwoners. De verwachting is dat dit aantal in 2050 gestegen zal zijn tot 1.079.168, een groei van 16 procent.

Die groei is niet evenredig verdeeld over de verschillende wijken in de stad. Wijken waar veel nieuwe woningen gebouwd worden groeien sterker dan wijken waar geen plaats is voor woningbouw. Daarnaast is de groei afhankelijk van de bevolkingssamenstelling van de wijk. Zo zal het aantal geboortes lager zijn in wijken waar veel zestigers wonen dan in wijken waar zich juist veel dertigers hebben gevestigd.

Kaart met per wijk, gebied en stadsdeel de procentuele bevolkingsgroei ten opzichte van 2024

Waar in de stad gaat de bevolking groeien of krimpen?

Sinds 2014 is het binnenlands vertrek uit de stad flink toegenomen. Net als in de jaren vóór corona zijn buitenlandse migratie én een geboorteoverschot de belangrijkste motors achter de bevolkingstoename. Of de stad ook in de toekomst veel nieuwe inwoners vanuit het buitenland zal ontvangen, is afhankelijk van wereldwijde gebeurtenissen zoals crises en conflicten, maar ook lokale ontwikkelingen, zoals de werkgelegenheid en de beschikbaarheid van woonruimte. Er zijn volop woningbouwplannen voor de stad, maar ook hier is het onzeker in hoeverre alle plannen gerealiseerd kunnen worden. In de nieuwe bevolkingsprognose gaat O&S ervan uit dat er tussen 2024 en 2050 105.500 woningen bij komen.

Lijngrafiek met absolute en percentuele groei per wijk, gebied of stadsdeel.

Welke stadsdelen, gebieden en wijken groeien of krimpen?

Als we kijken naar de stadsdelen (inclusief stadsgebied Weesp) verwachten we de sterkste bevolkingsgroei in Noord, van 108.800 in 2024 naar 149.300 in 2050. Ook in Zuidoost wordt een sterke groei verwacht: van 92.400 in 2024 naar 127.200 in 2050. De sterke toename van de bevolking in Noord is met name gevolg van de verdere woningbouw in de wijken Noordelijke IJ-oevers-West en Noordelijke IJ-oevers-Oost.

Op wijkniveau verwachten we de sterkste groei in Amstel III/Bullewijk; van 3.900 in 2024 naar 25.700 in 2050. Hier houden we rekening met een toename van bijna 8.000 woningen tot 2050. Een andere opvallende wijk is IJburg-Oost. Hier wordt een toename verwacht van 1.100 inwoners in 2024 naar 19.300 in 2050.

Als we kijken naar de ontwikkeling op het niveau van de 25 gebieden van Amsterdam, verwachten we de sterkste toename in Oud-Noord. In 2024 telt Oud-Noord 35.300 inwoners; in 2050 is dat naar verwachting toegenomen tot 63.600. Ook het gebied IJburg, Zeeburgereiland zal een sterke groei doormaken. Hier wonen in 2024 31.700 personen; in 2050 is dat naar verwachting 57.500.