Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bevolkingsprognose

Verwacht wordt dat de bevolking van Amsterdam tot 2050 blijft groeien, ondanks de geringe groei die we in 2020 zagen.

Uitgelicht in dit dossier

 • Prognose bevolking 2023-2050

  artikel

  Na het stagneren van de bevolkingsgroei in 2020 zien we in 2021 en 2022 weer een toename van het Amsterdamse inwonertal.

Alles in Bevolkingsprognose

 • Bevolkingsprognoses stadsdelen

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses per stadsdeel van Amsterdam, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, aantal personen, woningen en de gemiddelde woningbezetting en de 25 Gebieden.

  Laatst gewijzigd: 7 november 2023

 • Lunchsessie: Op weg naar een miljoenenstad

  video

  O&S nodigt je van harte uit voor de Staat van de Stad lunchsessie op dinsdag 21 februari 2023 van 12.00-12.45 met als onderwerp: Op weg naar een miljoenenstad.

  Gepubliceerd: 21 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses Amsterdam

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses voor Amsterdam, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, geslacht, huishoudenstypen en migratieachtergrond.

  Laatst gewijzigd: 21 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses wijken

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen over de bevolkingsprognoses voor de wijken van Amsterdam, uitgesplitst naar aantal personen, woningen en de gemiddelde woningbezetting.

  Laatst gewijzigd: 21 februari 2023

 • Prognose bevolking 2023-2050

  artikel

  Na het stagneren van de bevolkingsgroei in 2020 zien we in 2021 en 2022 weer een toename van het Amsterdamse inwonertal.

  Gepubliceerd: 21 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses wijken Zuid

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen met bevolkingsprognoses per wijk in stadsdeel Zuid, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses wijken Zuidoost

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen met bevolkingsprognoses per wijk in stadsdeel Zuidoost, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses wijken Noord

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen met bevolkingsprognoses per wijk in stadsdeel Noord, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses wijken Oost

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen met bevolkingsprognoses per wijk in stadsdeel Oost, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses wijken Nieuw-West

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen met bevolkingsprognoses per wijk in stadsdeel Nieuw-West, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses wijken West

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen met bevolkingsprognoses per wijk in stadsdeel West, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2023

 • Bevolkingsprognoses wijken Centrum

  dataset

  Deze dataset bevat tabellen met bevolkingsprognoses per wijk in stadsdeel Centrum, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen.

  Laatst gewijzigd: 20 februari 2023

 • Werkwijze Bevolkingsprognose OIS

  publicatie

  Hoe werkt het prognosemodel en welke ontwikkelingen we zien in de stad? Deze aanvulling op de bevolkingsprognose 2022-2050 geeft een uitvoerige uitleg.

  Gepubliceerd: februari 2022

 • Factsheet Bevolkingsprognose 2022-2050

  publicatie

  De verwachting is nu dat de bevolkingsgroei de komende jaren doorzet. In 2037 zal Amsterdam 1 miljoen inwoners tellen.

  Gepubliceerd: februari 2022

 • Factsheet Bevolkingsprognose 2021-2050

  publicatie

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. Hierin wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking weergegeven.

  Gepubliceerd: 23 februari 2021

 • Werkwijze bevolkingsprognose 2021

  publicatie

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe het prognosemodel werkt en welke ontwikkelingen we de laatste jaren zien in de stad.

  Gepubliceerd: 23 februari 2021

 • Werkwijze bevolkingsprognose 2020

  publicatie

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. In deze beschrijving wordt uitgelegd hoe het prognosemodel werkt en welke ontwikkelingen we de laatste jaren zien in de stad.

  Gepubliceerd: 19 februari 2020

 • Onderzoeksbeschrijving bevolkingsprognose OIS 2019

  publicatie

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. Hierin wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking weergegeven, waarbij we rekening houden met woningbouw en trends rond geboorte, sterfte en migratie.

  Gepubliceerd: 2019

 • Factsheet bevolkingsprognose 2019-2040

  publicatie

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. Hierin wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking weergegeven, waarbij we rekening houden met woningbouw en trends rond geboorte, sterfte en migratie.

  Gepubliceerd: 2019

 • Meer groei door buitenlandse migratie en nieuwe woningen

  artikel

  Vandaag brengt OIS de nieuwe bevolkingsprognose uit. De verwachting is dat de bevolkingsgroei aanhoudt en Amsterdam in 2039 een miljoenenstad wordt. In de loop van 2019 telt de stad een record aantal inwoners. Het hoogste inwonertal tot nu (ruim 872.000 inwoners in 1959) wordt in dat jaar voorbijgestreefd.

  Gepubliceerd: 13 februari 2018

 • Bevolkingsprognose 2018-2040

  publicatie

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. In de prognose wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking weergeven. Daarvoor worden op basis van recente ontwikkelingen aannames gedaan over toekomstige trends rond geboorte, sterfte en migratie.

  Gepubliceerd: 2018

 • Onderzoeksbeschrijving bevolkingsprognose OIS 2018

  publicatie

  OIS publiceert elk jaar in februari de nieuwe bevolkingsprognose van Amsterdam. In de prognose wordt de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking weergeven. De prognose wordt opgesteld door demografische trends en verwachtingen over de woningvoorraad door te rekenen voor de toekomst.

  Gepubliceerd: 2018

 • Bevolkingsprognose 2016: Meer groei door woningbouw

  artikel

  Volgens de nieuwe prognose bereikt Amsterdam in 2019 een recordaantal inwoners. Het hoogste inwonertal tot nu (ruim 872.000 inwoners in 1959) wordt in dat jaar voorbijgestreefd. Naar verwachting heeft de stad 936.000 inwoners in 2030; in 2040 zijn dat er 980.000 en in 2050 998.000.

  Gepubliceerd: 7 maart 2017

 • 1 miljoen inwoners in 2034?

  artikel

  Volgens PBL en CBS bereikt de stad in 2034 de mijlpaal van 1 miljoen inwoners, OIS gaat uit van 920.000 inwoners in datzelfde jaar. De verschillen worden met name veroorzaakt door het bijstellen van de verwachtingen voor de woningbouw en de gemiddelde huishoudensgrootte in Amsterdam.

  Gepubliceerd: 12 september 2016

 • Nieuwe bevolkingsprognose voor Amsterdam

  artikel

  Volgens de nieuwste Amsterdamse bevolkingsprognose zal de bevolking tot 2030 met 80.000 inwoners toenemen. Begin 2007 telde Amsterdam 743.000 inwoners, in 2030 zijn dat er 823.000. Meer dan de helft van de groei vindt plaats in Zeeburg, waar op IJburg en eiland Zeeburg gebouwd wordt.

  Gepubliceerd: 27 april 2007

 • Groei aandeel etnische minderheden zwakt af

  artikel

  De groei van het aandeel Amsterdammers dat oorspronkelijk niet uit Nederland komt, zwakt af in de komende jaren. Dit blijkt uit de nieuwste bevolkingsprognoses van O+S. Jarenlang gaven de prognoses aan dat het percentage etnische minderheden in Amsterdam vóór 2030 groter zou zijn dan het aandeel Nederlanders en mensen uit andere westerse landen. De jongste cijfers laten echter zien dat dit niet het geval zal zijn.

  Gepubliceerd: 21 november 2005

 • Bevolkingsprognose 2003 voor Amsterdam beschikbaar

  artikel

  Volgens de Amsterdamse bevolkingsprognose van 2003 zal de bevolking van de stad toenemen van 739.000 in 2004 tot 835.000 in 2030, een stijging van bijna 100.000 personen. Hierbij is verondersteld dat de jaarlijkse woningproductie, die de laatste jaren sterk bij de plannen achterbleef, weer op gang komt. Volgens de woningbouwprogrammering zullen de komende jaren jaarlijks 3.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd.

  Gepubliceerd: 26 april 2004

 • Bevolkingsprognose 2003 voor Amsterdam beschikbaar

  artikel

  Volgens de Amsterdamse bevolkingsprognose van 2003 zal de bevolking van de stad toenemen van 739.000 in 2004 tot 835.000 in 2030, een stijging van bijna 100.000 personen. Hierbij is verondersteld dat de jaarlijkse woningproductie, die de laatste jaren sterk bij de plannen achterbleef, weer op gang komt. Volgens de woningbouwprogrammering zullen de komende jaren jaarlijks 3.000 woningen aan de woningvoorraad worden toegevoegd.

  Gepubliceerd: 26 april 2004

Heeft u een vraag over dit dossier?

Neem contact met ons op. U kunt ons bereiken via e-mail.