Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Bevolkingsprognose 2024-2050

O&S publiceert elk jaar een nieuwe bevolkingsprognose voor Amsterdam. Hierin beschrijven we de meest waarschijnlijke ontwikkeling van de Amsterdamse bevolking, waarbij we rekening houden met woningbouw en trends rond geboorte, sterfte en migratie.

Downloads

De nieuwe prognose komt tot 2029 hoger uit dan de vorige prognose. Voor de jaren vanaf 2029 wordt echter een lager inwonertal verwacht dan in de vorige prognose. Deze verschillen komen voort uit aangepaste verwachtingen over geboorte en migratie.

Als gevolg van een aanhoudend laag geboortecijfer worden in de nieuwe prognose minder geboortes verwacht. Daarnaast is het buitenlands migratiesaldo naar boven bijgesteld. Dit leidt op korte termijn tot meer groei dan eerder verwacht.