Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Scholen in Amsterdam

Amsterdam telt 65.000 leerlingen in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs) verdeeld over ongeveer 230 scholen. Daarnaast zijn er bijna honderd scholen voor het voortgezet (speciaal) onderwijs waar ongeveer 48.000 leerlingen naartoe gaan.

Kaart met daarop de basisscholen in Amsterdam, oktober 2021

Basisscholen in Amsterdam, oktober 2021

In oktober 2021 telt Amsterdam 216 basisscholen waar 61.670 leerlingen naartoe gaan. Bijna de helft van de leerlingen in Amsterdam zit op een openbare school wat betreft denominatie van de school. Drie op de tien leerlingen zit op een Rooms-Katholieke of een Protestants-Christelijke school. Daarnaast zit een vijfde van de leerlingen op een overige denominatie, dat zijn bijvoorbeeld Antroposofisch, Evangelisch, Hindoeïstisch, Joods, Gereformeerd Vrijgemaakt, Interconfessioneel en Humanistisch. Wat onderwijsconcepten betreft zijn er acht scholen voor Montessori onderwijs, drie scholen voor Dalton onderwijs en vier Vrije Scholen.

Kaart met daarop scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam, oktober 2021

Scholen voor speciaal onderwijs in Amsterdam, oktober 2021

In oktober 2021 zijn er in Amsterdam elf scholen voor speciaal basisonderwijs, zestien scholen voor speciaal onderwijs en 18 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. In totaal gaan hier ruim 5.100 leerlingen naartoe. Het (voortgezet) speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters: cluster 1 voor kinderen met een visuele handicap (twee scholen), cluster 2 voor dove of slechthorende kinderen (zes scholen), cluster 3 voor kinderen met een verstandelijke beperking en langdurig zieke kinderen (elf scholen) en cluster 4 voor kinderen met ernstige stoornissen of ernstige gedragsproblemen (vijftien scholen).

Kaart met daarop middelbare scholen in Amsterdam naar niveau, oktober 2021

Middelbare scholen in Amsterdam naar niveau, oktober 2021

In oktober 2021 telt Amsterdam bijna 46.000 middelbare scholieren verdeeld over tachtig middelbare scholen. Amsterdam heeft een breed vo-aanbod. Er zijn vijf scholen voor praktijkonderwijs, twintig vmbo scholen, tien scholen voor vmbo theoretisch en/of havo, tien havo/vwo scholen, zeven gymnasia en 26 schoolgemeenschappen waar vanaf vmbo tot en met vwo wordt aangeboden. Daarnaast zijn er twee internationale scholen. De meeste scholen staan in stadsdeel Zuid, gevolgd door stadsdeel Oost en Noord.

Ook interessant