Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen 2023

GroenLinks blijft in Amsterdam de grootste partij. Dat blijkt na het tellen van 100 procent van de stemmen. In deze voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale Staten staat de partij op 18,3 procent. Dat is minder dan bij de verkiezingen van 2019, toen de partij 23,8 procent van de stemmen kreeg.

Let op: dit is de voorlopige uitslag. Inmiddels is ook de definitieve uitslag vastgesteld.

De Partij van de Arbeid (15,5 procent) en de Partij voor de Dieren (11,8 procent) winnen ten opzichte van de vorige provinciale verkiezingen. D66 (10,0 procent) en VVD (9,2 procent) verliezen, net als alle andere partijen die vier jaar geleden ook meededen. Volt haalde in deze voorlopige uitslag 7,8 procent van de stemmen, de BBB 5,0 procent en JA21 3,2 procent.

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen in Amsterdam 2023

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezingen in Amsterdam 2023

De opkomst was in Amsterdam met 52,7 procent ongeveer gelijk aan die bij de vorige verkiezingen voor Provinciale Staten maar hoger dan de 46,6 procent bij de verkiezingen voor de gemeenteraad afgelopen jaar. Tot 1970 gold een opkomstplicht en kwamen veel meer mensen naar de stembus.

Opkomst bij verschillende verkiezingen in Amsterdam

Opkomst bij verschillende verkiezingen in Amsterdam

Landelijk grote verschuivingen

De verkiezingen zijn, landelijk gezien, uitgelopen op aanzienlijke verschuivingen in electorale voorkeur, met name aan de rechts-conservatieve kant van het politieke spectrum. BBB is de grote winnaar, FvD de grote verliezer. Ja21 wint ook, terwijl VVD en PVV verliezen; het CDA verliest bijna de helft van zijn electoraat, maar ook SGP en CU verliezen.

Aan de linkerkant van het politiek spectrum zijn de verschuivingen veel minder groot. GroenLinks en PvdA blijven gezamenlijk ongeveer even groot. D66 en SP verliezen licht terwijl de Partij voor de Dieren en Volt juist kiezers winnen.

De opkomst was landelijk met 57,5 procent zoals vaker wat hoger dan in Amsterdam maar ook hoger dan vier jaar geleden. Vooral in gebieden waar BBB veel stemmen heeft gehaald gingen meer mensen stemmen. In andere gebieden bleef de opkomst net als in Amsterdam gelijk.

Verschillen tussen stad en platteland

In Amsterdam, waar een veel groter deel van de kiezers op een partij uit het linker deel van het politieke spectrum stemt, zijn de verschuivingen veel minder groot dan landelijk het geval is. BBB wint in Amsterdam ook, maar is met 5 procent veel kleiner dan landelijk. Winst is er ook voor de Partij voor de Dieren (die voor het eerst meer dan 10 procent haalt) en als derde partij eindigt. Ook voor Volt is er flinke winst. VVD en D66 verliezen.

Zowel in Amsterdam als landelijk was er bij deze verkiezingen sprake van verlies voor de meer gevestigde partijen. Bovendien is, even los van de vraag of er verschillen zijn tussen stad en platteland, het contrast tussen de uitslag in Amsterdam en de uitslag landelijk eerder toe- dan afgenomen.

Let op: dit is de derde voorlopige uitslag. Er zijn kleine verschillen met de percentages in de voorlopige uitslagen op basis van telling van 71 en 95 procent van de stemmen. De definitieve uitslag wordt donderdag 23 maart 2023 vastgesteld tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau (CBS).