Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Dataset Materiaalstromen in Amsterdam

Deze dataset bestaat uit een tabel van het CBS over materiaalstromen in Amsterdam naar 25 goederengroepen en een reeks van jaren, 2015 tot en met 2019. Hieruit volgen nog twee tabellen met de Domestic Material Input per goederengroep en de Domestic Material Consumption per goederengroep. De gegevens achter het materiaalstromendiagram van de Monitor Circulaire Economie zijn ook onderdeel van deze dataset. Tot slot is er een tabel met cijfers over afval op basis van het Landelijk Meldpunt Afval, geaggregeerd op afvalsoort, verwerkingsmethode, en jaar. Lees de technische toelichting van de Monitor Circulaire Economie voor meer informatie.

Bronnen

OmschrijvingCategorie
Scripts voor berekening datasetdocumentatie
Materiaalstromen in Amsterdam naar 25 goederengroepen, 2015-2019databestand
Direct Material Input (DMI) per goederengroep, 2015-2019databestand
Direct Material Consumption (DMC) per goederengroep, 2015-2019databestand
Materiaalstromendiagram – achterliggende datadatabestand
Afval in Amsterdam per verwerkingsmethode, 2016-2019databestand

Beschrijving

Publicatiedatum
10 februari 2022
Wijzigingsdatum
10 mei 2023
Wijzigingsfrequentie
jaarlijks
Doel
Inzicht in materiaalstromen in Amsterdam
Contactpersoon
Jorren Bosga