Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

De Staat van de Stad Amsterdam XI, 2020-2021

In de tweejaarlijkse monitor De Staat van de Stad Amsterdam van OIS (Onderzoek, Informatie en Statistiek, Gemeente Amsterdam) wordt bijgehouden hoe de stad ervoor staat in termen van de leefsituatie en participatie van (groepen) Amsterdammers op tal van terreinen. Het gaat daarbij om primaire participatie (op de gebieden onderwijs, inkomen en betaald werk) en sociaal-culturele participatie en thema’s die daarmee samenhangen, zoals bevolkingssamenstelling, woningmarkt, economie, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid en veiligheid.

Ook gaat de rapportage in op instrumenten en overzichten die een totaalbeeld geven van de positie van de stad en zijn inwoners, zoals de Leefsituatie-index, de Brede Welvaart en het Stadsportret. De gegevens in de monitor zijn gebaseerd op een daarvoor opgezette tweejaarlijkse enquête onder volwassen Amsterdammers en op vele andere (interne en externe) gegevensbronnen. Het veldwerk voor de enquête van deze elfde editie van de rapportage vond plaats tijdens de coronapandemie, namelijk van september-december 2020. Vergelijking van de huidige gegevens met die in de vorige monitor (in 2019) geven dus een beeld van de gevolgen van de coronacrisis.