Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Factsheet Betaalbaarheid van gezonde voeding

Om de kansen op een goede gezondheid te vergroten is het belangrijk dat Amsterdammers gezond eten. Gezond voedsel is echter niet voor iedereen betaalbaar.

In deze factsheet verkennen we:

  • hoeveel Amsterdammers vanwege een kwetsbare positie mogelijk geen gezonde voeding kunnen betalen;
  • in welke mate Amsterdammers te maken hebben met verminderde voedselzekerheid;
  • welke verschillen er zijn in voedingsgewoonten tussen Amsterdammers, waarbij we met name inzoomen op de groep met een laag inkomen. Voor het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van CBS-microdata en van een enquête onder panelrespondenten.