Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingenprognose speciaal basisonderwijs 2023/’24

Het aantal leerlingen in het Amsterdamse speciaal basisonderwijs (SBO) blijft relatief stabiel. Er wordt verwacht dat het leerlingenaantal vanaf 2029/’30 zal toenemen. Dit blijkt uit de recente leerlingenprognose SBO 2023/’24 van Onderzoek en Statistiek.

In Amsterdam zijn er 11 SBO-scholen. Het aantal leerlingen op deze scholen is het afgelopen jaar stabiel gebleven; van 1.239 leerlingen in 2021/’22 naar 1.257 leerlingen in schooljaar 2023/’24. Sinds 2018/’19 is het aantal leerlingen gestegen met bijna 11 procent, maar inmiddels al een aantal jaren stabiel. Pas vanaf schooljaar 2029/’30 wordt een stijging verwacht in het leerlingenaantal dat instroomt in het speciaal basisonderwijs.

Deze leerlingenprognose volgt in grote lijnen de prognose van vorig jaar, maar zit daar iets boven. Dit leidt bijvoorbeeld in vergelijking met de vorige prognose tot 83 leerlingen meer in schooljaar 2037/’38.