Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingenprognose (voortgezet) speciaal onderwijs 2023/’24

Het aantal leerlingen in het Amsterdamse (voortgezet) speciaal onderwijs is het afgelopen jaar nauwelijks gestegen. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven om vervolgens iets te dalen. Dit blijkt uit meest recente leerlingenprognose (V)SO 2022/’23 van Onderzoek en Statistiek.

In Amsterdam zijn er 34 (V)SO-scholen. Het aantal leerlingen op deze scholen is het afgelopen jaar vrij stabiel gebleven; van 3.563 in schooljaar 2022/’23 naar 3.576 in 2023/’24 (een stijging van 11 leerlingen).

In 2019/’20 was er juist een lichte daling te zien in het aantal leerlingen, maar na een sterke stijging in 2021/’22 is het leerlingenaantal gestabiliseerd.

De prognose laat zien dat het leerlingenaantal de komende jaren relatief stabiel zal blijven op ongeveer 3.550. Vanaf 2026/’27 zal het leerlingenaantal licht gaan dalen tot 3.506 leerlingen in schooljaar 2029/’30 (een daling van -2 procent ten opzichte van het huidige schooljaar). Daarna neemt het leerlingenaantal weer licht toe.

De meest recente leerlingenprognose volgt de ontwikkeling van de prognose van vorig jaar, maar zit daar iets boven. Dit leidt in vergelijking met de vorige prognose voor de meeste jaren tot een stijging van 25 tot 50 leerlingen.