Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2021/’22

  • Publicatie
  • juli 2022

Het aantal leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs stijgt en deze stijging zal zich nog enige tijd voortzetten. Vanaf 2023/’24 zal het leerlingenaantal echter afnemen. Dit blijkt uit de jongste leerlingenprognose voortgezet onderwijs (VO) 2021/’22 van O&S.

De huidige prognose laat zien dat het leerlingenaantal naar verwachting zal groeien met ongeveer 500 leerlingen op het toppunt 2023/’24: van 43.652 in schooljaar 2021/’22 naar 44.137 in 2023/’24 (+1,2 procent). Daarna volgt een daling tot 41.144 leerlingen in 2033/’34 (-5,7 procent ten opzichte van het huidige schooljaar). Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het vertrek uit de stad van gezinnen met jonge kinderen sinds 2014. Het leerlingenaantal zal vervolgens weer iets stijgen naar 42.666 leerlingen in 2037/’38. Dit is het gevolg van gezinsvorming in de nieuwe woningen die op korte termijn (tot 2023) gebouwd worden, waarbij een deel van de kinderen over ongeveer 12 jaar in het VO zullen instromen.

In vergelijking met de vorige prognose is de voorspelde stijging minder sterk. Vergeleken met de vorige prognose leidt dit tot 500 leerlingen minder in 2024/’25 en 800 leerlingen minder in 2032/’33. Figuur 1 laat duidelijk zien dat de huidige leerlingenprognose, de prognose van de basisgeneratie volgt.