Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Minder leerlingen in het basisonderwijs, meer in het voortgezet onderwijs

Het leerlingenaantal in het basisonderwijs zal verder afnemen en vervolgens gaan stijgen, in het voortgezet onderwijs gebeurt juist het tegenovergestelde. Dit blijkt uit de jongste leerlingenprognose 2021/’22 van Onderzoek en Statistiek in opdracht van Onderwijs, Jeugd en Zorg. De leerlingenprognose volgt uit de jongste bevolkingsprognose.

In 2021/’22 telt het Amsterdamse basisonderwijs 59.849 leerlingen. De prognose laat zien dat het leerlingenaantal zal afnemen, met als verwacht laagste punt 56.873 leerlingen in 2026/’27 (een daling van 5 procent). Hierna stijgt het leerlingenaantal tot 66.826 leerlingen in 2036/’37 (een stijging van 11,7 procent ten opzichte van het huidige schooljaar).

De leerlingenprognose volgt uit de nieuwste bevolkingsprognose van de PO basisgeneratie (zie grafiek). Hieruit blijkt dat de PO basisgeneratie de komende jaren gaat afnemen en daarna weer zal stijgen. De sterke daling op korte termijn is het gevolg van een lager geboortecijfer en de sterke stijging op lange termijn komt doordat de woningvoorraad toeneemt.

Vergeleken met de prognose van vorig jaar, wordt er in de huidige prognose rekening gehouden met 2.250 leerlingen minder in 2026/’27, 2.800 leerlingen minder in 2031/’32 en ongeveer 3.050 leerlingen minder in 2036/’37.

Leerlingenprognose BO 2021/’22 in vergelijking met leerlingenprognose 2020/’21 en de basisgeneratie PO

Grafiek met Leerlingenprognose BO 2021/’22

Het leerlingenaantal in het voortgezet onderwijs stijgt nog een aantal jaar, daarna daling en weer verdere stijging verwacht

De huidige prognose laat zien dat het leerlingenaantal naar verwachting zal groeien met ongeveer 500 leerlingen op het toppunt 2023/’24: van 43.652 in schooljaar 2021/’22 naar 44.137 in 2023/’24 (+1,2). Daarna volgt een daling tot 41.144 leerlingen in 2033/’34 (-5,7 procent ten opzichte van het huidige schooljaar). Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het vertrek uit de stad van gezinnen met jonge kinderen sinds 2014. Het leerlingenaantal zal vervolgens weer iets stijgen naar 42.666 leerlingen in 2037/’38. Dit is het gevolg van gezinsvorming in de nieuwe woningen die op korte termijn (tot 2023) gebouwd worden, waarbij een deel van de kinderen over ongeveer 12 jaar in het VO zullen instromen.

In vergelijking met de vorige prognose is de voorspelde stijging minder sterk. Vergeleken met de vorige prognose leidt dit tot 500 leerlingen minder in 2024/’25 en 800 leerlingen minder in 2032/’33. De grafiek laat duidelijk zien dat de huidige leerlingenprognose, de prognose van de basisgeneratie volgt.

Leerlingenprognose VO 2021/’22 in vergelijking met leerlingenprognose VO 2020/’21 en de basisgeneratie tot en met 18 jaar (aantallen)

Grafiek Leerlingenprognose VO 2021/’22

Meer weten?

In de rapportages leerlingenprognose BO, VO en SBO en SO wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de leerlingenprognose en de bevolkingsprognose tot stand komen en wat de belangrijkste verschillen met vorig jaar zijn. Voor het BO en SBO en SO zijn ook bijbehorende tabellen beschikbaar met de geprognotiseerde leerlingenaantallen per school. Deze kunnen op aanvraag worden verstuurd. Daarnaast is er ook dashboard voor de leerlingenprognose BO waarin de ontwikkeling van het aantal leerlingen en PO basisgeneratie per school en buurt inzichtelijk wordt gemaakt.