Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Armoede in Amsterdam

Niet ieder huishouden heeft evenveel geld te besteden. De overheid stelt jaarlijks het minimum bedrag vast waarvan een huishouden nog kan rondkomen: het sociaal minimum inkomen. In Amsterdam helpen we huishoudens met een inkomen tot 120% van dit sociaal minimum. Huishoudens met een inkomen onder die grens, die geen eigen huis of spaargeld bezitten, noemen we minimahuishoudens.

De coronacrisis raakt de economie hard. Voor het eerst sinds 2014 zal het aantal minimahuishoudens in Amsterdam weer toenemen. Onderzoekers verwachten dat het aantal minimahuishoudens in 2020 in Amsterdam flink is gestegen met zo'n 6.000 tot bijna 74.000.

Noord, West en Zuid-Oost tellen relatief veel minimahuishoudens. Vaak zakt een huishouden onder het minimum doordat iemand werkloos wordt.

Veel Amsterdammers verloren dit jaar hun baan. Wanneer iemand geen nieuw werk kan vinden, komt hij na verloop van tijd in de bijstand. Voor corona liep het aantal mensen in de bijstand juist terug. In het begin van de crisis kwamen er meteen veel mensen in de bijstand.

Onder de 27 jaar zijn er nu 282 of 10% meer mensen in de bijstand dan in 2019. Terwijl er nu boven de 27 slecht 1% meer mensen in de bijstand zijn gekomen. Toch staat deze 1% voor 360 personen. Van de mensen in de bijstand is maar 7% onder de 27, maar deze groep groeide dus wel relatief hard.

De samenstelling van de minimahuishoudens zag er in 2018 nog zo uit. In 2020 is het aantal minimahuishoudens dus waarschijnlijk toegenomen tot zo’n 74.000. De groei zit voor het grootste deel bij zelfstandigen. Tijdens de coronacrisis waren veel van hen aangewezen op de Tozo, een subsidie die het inkomen van zzp’ers aanvult tot het sociaal minimum. Nog steeds zijn bijna 14.000 zelfstandige Amsterdammers afhankelijk van de Tozo.

Dat veel Amsterdammers het moeilijk hebben, merken ze ook bij de Voedselbank. Sinds het begin van de coronacrisis steeg het aantal huishoudens dat aanklopte voor hulp met zo’n 50 procent.

Corona raakt de economie hard. Het aantal minimahuishoudens neemt toe.

In deze animatie leggen we uit wat minimahuishoudens zijn en waarom hun aantal toeneemt. Meer informatie over armoede in Amsterdam is te vinden op deze website.