Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingenprognose SBO 2022/’23

Het aantal leerlingen in het Amsterdamse speciaal basisonderwijs (SBO) blijft relatief stabiel. Er wordt verwacht dat het leerlingenaantal vanaf 2027/’28 zal toenemen. Dit blijkt uit de meest recente leerlingenprognose SBO 2022/’23 van Onderzoek en Statistiek.

In Amsterdam zijn er elf SBO-scholen. Het aantal leerlingen op deze scholen is het afgelopen jaar stabiel gebleven; van 1.243 leerlingen in 2021/’22 naar 1.235 leerlingen in schooljaar 2022/’23. Sinds 2017/’18 is het aantal leerlingen gestegen met bijna 20 procent, maar inmiddels al een aantal jaren stabiel. Pas vanaf schooljaar 2027/’28 wordt een stijging verwacht in het leerlingenaantal als gevolg van een toename van de basisgeneratie.

Deze leerlingenprognose volgt in grote lijnen de prognose van vorig jaar, maar zit daar iets onder. Dit leidt bijvoorbeeld in vergelijking met de vorige prognose tot bijna 70 leerlingen minder in schooljaar 2036/’37.