Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingenprognose basisonderwijs 2022/’23

Het aantal leerlingen in het Amsterdamse basisonderwijs daalt en deze daling zal zich nog enige tijd voortzetten. Vanaf 2028/’29 zal het leerlingenaantal echter weer toenemen. Dit blijkt uit de meest recente leerlingenprognose basisonderwijs (BO) 2022/’23 van Onderzoek & Statistiek.

In 2022/’23 telt het Amsterdamse basisonderwijs 60.945 leerlingen. De prognose laat zien dat het leerlingenaantal zal afnemen, met als verwacht laagste punt 58.109 leerlingen in 2027/’28 (een daling van 4,7 procent). Hierna stijgt het leerlingenaantal tot 66.435 leerlingen in 2038/’39 (een stijging van 9 procent ten opzichte van het huidige schooljaar).

Een deel van de scholen volgen deze stedelijke prognose en laten de komende jaren een (licht) dalende trend zien. Hierop zijn wel uitzonderingen: scholen waarvan verwacht wordt dat ze groeien vanwege een grotere instroom de afgelopen jaren. Ook zijn er in de huidige leerlingenprognose 34 geplande onderwijslocaties in nieuwbouwgebieden meegenomen.

De leerlingenprognose volgt uit de nieuwste bevolkingsprognose vanuit de basisgeneratie primaire onderwijs (PO). Hieruit blijkt dat de PO basisgeneratie de komende jaren gaat afnemen en daarna weer zal stijgen. De vrij grote verschillen tussen de bevolkingsprognose 2022 en 2023 is te verklaren door de toevoeging van Weesp aan Amsterdam. De sterke daling op korte termijn is het gevolg van een lager geboortecijfer en de sterke stijging op lange termijn komt doordat de woningvoorraad toeneemt.

Vergeleken met de prognose van vorig jaar, wordt er in de huidige prognose rekening gehouden met 1.633 leerlingen meer in 2026/’27, 852 leerlingen meer in 2031/’32 en ongeveer 308 leerlingen minder in 2036/’37.