Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingenprognose (V)SO 2022/’23

Het aantal leerlingen in het Amsterdamse (voortgezet) speciaal onderwijs is het afgelopen jaar licht gestegen. Deze stijging zien we vooral terug in het speciaal onderwijs. De verwachting is dat het leerlingenaantal de komende jaren stabiel zal blijven om vervolgens iets te dalen. Dit blijkt uit meest recente leerlingenprognose (V)SO 2022/’23 van Onderzoek en Statistiek.

In Amsterdam zijn er 34 (V)SO-scholen. Het aantal leerlingen op deze scholen is het afgelopen jaar licht gestegen; van 3.504 in schooljaar 2021/’22 naar 3.588 in 2022/’23 (een stijging van 84 leerlingen). In 2019/’20 was er juist een lichte daling te zien in het aantal leerlingen, maar na een sterke stijging in 2021/’22 is het leerlingenaantal gestabiliseerd.

De prognose laat zien dat het leerlingenaantal de komende jaren relatief stabiel zal blijven op ongeveer 3.550. Vanaf 2026/’27 zal het leerlingenaantal licht gaan dalen tot 3.483 leerlingen in schooljaar 2030/’31 (een daling van -3 procent ten opzichte van het huidige schooljaar). Daarna neemt het leerlingenaantal weer licht toe.

De meest recente leerlingenprognose volgt de ontwikkeling van de prognose van vorig jaar, maar zit daar wel ruim onder. Dit leidt in vergelijking met de vorige prognose voor de meeste jaren tussen de 100 en 200 leerlingen.