Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Leerlingenprognose voortgezet onderwijs 2022/’23

Het aantal leerlingen in het Amsterdamse voortgezet onderwijs stijgt en deze stijging zal zich nog enige tijd voortzetten. Vanaf 2025/’26 daalt het leerlingenaantal echter weer. Dit blijkt uit de meest recente leerlingenprognose voortgezet onderwijs (VO) 2022/’23 van Onderzoek & Statistiek.

In 2022/’23 telt het Amsterdamse voortgezet onderwijs 46.526 leerlingen. De huidige prognose laat zien dat het leerlingenaantal waarschijnlijk in 2025/’26 het maximum zal bereiken. Het leerlingenaantal zal dan naar verwachting zijn gestegen tot 47.047 leerlingen in 2025/’26, een toename van 1,2 procent ten opzichte van het huidige schooljaar. Daarna volgt een daling tot 43.810 leerlingen in 2036/’37, een afname van 5,8 procent ten opzichte van het huidige schooljaar. Deze afname wordt voornamelijk veroorzaakt door het verwachte vertrek van gezinnen met kinderen uit de stad. Het leerlingenaantal zal vervolgens weer iets stijgen naar 44.825 leerlingen in 2038/’39.

De leerlingenprognose volgt uit de nieuwste bevolkingsprognose van de basisgeneratie tot 18 jaar (zie figuur 1). Hieruit blijkt dat de basisgeneratie de komende jaren nog gaat stijgen, met een kleine piek in 2024/’25, daarna neemt deze weer langzaam af. De vrij grote verschillen tussen de bevolkingsprognose 2022 en 2023 zijn te verklaren door de toevoeging van Weesp aan Amsterdam.

Vergeleken met de prognose van vorig jaar, wordt er in de huidige prognose rekening gehouden met 3.084 leerlingen meer in 2026/’27, 2.956 leerlingen meer in 2031/’32 en 1.733 leerlingen meer in 2036/’37. Ook hiervoor geldt dat de verschillen deels worden verklaard door de toevoeging van Weesp aan Amsterdam. Mede door nieuwbouw in de Bloemendalerpolder is de verwachting ook dat er in Weesp veel gezinnen gaan wonen.