Direct naar inhoudDirect naar contactgegevens

Lunchsessie: Amsterdammers in de kou?

De Staat van de Stad lunchsessie op dinsdag 25 oktober 2022 met als onderwerp: Amsterdammers in de kou?

De Staat van de Stad Lunchsessie van 25 oktober 2022 met als onderwerp: de energiearmoede in Amsterdam. Hoewel de effecten van de stijgende energieprijzen en inflatie op de Amsterdamse huishoudens nog niet duidelijk zijn zullen we tijdens deze lunchsessie stilstaan bij de feiten en cijfers die wel beschikbaar zijn. Onderzoekers Feiko de Grip en Soufyan Ahamiane laten zien in welke delen van de stad en onder welke groepen Amsterdammers de risico’s op betalingsproblemen het grootst zijn. Ook gaan we in op in hoeverre het lukt om als stad 15 procent minder gas te gebruiken in 2022 en in welke buurten de huizen staan met een lage energiekwaliteit.

Tijdens de Staat van de Stad lunchsessies gaan we, onder leiding van Jeroen Slot, meestal de derde maar deze keer de vierde dinsdag van de maand in op onderwerpen die het verhaal van de stad vertellen, bijvoorbeeld over of gezinnen nou wel of niet vaker de stad uitgaan en welke effecten de crisis heeft op de jeugdwerkloosheid. Reserveer vast in je agenda en volg de Staat van de Stad!